x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Julkisoikeuden syventävät substanssiopinnot, 20 op

Osaamistavoitteet

Osakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti erikoistumisensa kohteena olevan julkisoikeuden osa-alueen. Hän osaa analysoida tämän osa-alueen erityiskysymyksiä osana laajempaa kokonaisuutta.

Lisätiedot

Opiskelija voi suorittaa vaaditut vähintään 20 op valitsemallaan tavalla. Halutessaan opiskelija voi suorittaa opintokokonaisuuden myös sen minimilaajuutta (20 op) laajempana.

Vastuuopettaja: Professori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkisoikeuden syventävät substanssiopinnot

Suoritettava 20–40 opintopistettä
Johtamiskorkeakoulu