x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vero-oikeuden suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot, 40–45 op

Osaamistavoitteet

Vero-oikeuden suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot antavat opiskelijalle syvällisen kuvan Suomen verojärjestelmästä ja sen yhteyksistä toisiin verojärjestelmiin. Opiskelija hallitsee yritysverotuksen, kansainvälisen verotuksen ja arvonlisäverotuksen keskeiset erityiskysymykset ja sekä tuntee eurooppa-vero-oikeuden merkityksen. Opiskelija osaa soveltaa oikeustieteellisen tutkimuksen metodeja ja osaa ratkoa niiden avulla itsenäisesti monimutkaisiakin vero-oikeudellisia ongelmia. Opinnoissa saadut taidot antavat valmiudet toimia vero-oikeudellista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä yksityissektorilla ja Verohallinnossa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Vero-oikeuden suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot

Suoritettava 2 allaolevaa
Suoritettava kokonaan Vero-oikeudelliseen tutkimukseen valmistavat opinnot 10 op ja Yritysverotuksen ja kansainvälisen verotuksen opinnot vähintään 30 op laajuisena.
Yritysverotuksen ja kansainvälisen verotuksen opinnot 30–35 op
Suoritettava 30–35 opintopistettä
Suoritettava vähintään 30 op. Suositellaan kaikkien opintojaksojen suorittamista.
Johtamiskorkeakoulu