x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot, 40–60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yritystoimintaan liittyvää lainsäädäntöä yksityiskohtaisesti. Opiskelija hallitsee opinnoissaan painottamiensa erikoisalojen ydinsisällön sekä osaa soveltaa taitojaan ja tietojaan oikeudellisten ongelmien ratkaisemisessa käytännössä. Tämän lisäksi yritysjuridiikan syventävät opinnot suorittanut kauppatieteiden maisteri ymmärtää laaja-alaisesti yritysjuridiikan erityiskysymyksiä ja paikoin tietämys voi olla hyvinkin syvällistä. Opiskelija hallitsee tarvittavat syventävän tason tiedot ja taidot työskennelläkseen sujuvasti esimerkiksi rahoituksen, henkilöstöhallinnon, tilintarkastuksen ja muun taloushallinnon sekä yrityksen johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot

Suoritettava 3 allaolevaa
Suoritettava vähintään 40 op.
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 20–40 op
Suoritettava 20–40 opintopistettä
Vaihtoehtoisia syventäviä opintoja suoritettava yhteensä vähintään 20 op.
Sopimus- ja henkilöstöoikeus 0–10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Rahoitusoikeus 0–15 op
Suoritettava 0–15 opintopistettä
Yrityksen markkinointioikeus 0–15 op
Suoritettava 0–15 opintopistettä
Muita syventäviä kauppatieteellisiä opintoja 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
Opiskelija voi valita suoritettavat opintojaksot suuntautumisvaihtoehdon omien vaihtoehtoisten syventävien opintojen tai muiden kauppatieteiden tutkinto-ohjelman syventävien opintojen joukosta. Opintosuunnan omat syventävät opintojaksot luetaan osaksi yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdon syventävien opintojen kokonaismerkintää. Muiden opintosuuntien syventävät opintojaksot luetaan osaksi omia, erillisiä merkintöjänsä, mikäli kulloisenkin opintosuunnan opintoja on suoritettuna yhteensä vähintään kokonaismerkinnän minimilaajuus. Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdosta annettavaan kokonaismerkintään niitä ei sisällytetä.
Johtamiskorkeakoulu