x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustieteen sovelluskurssit, 10–40 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee taloustieteen teorian ja menetelmien soveltamisen edut ja rajoitteet erilaisten yhteiskunnallisten kysymysten tarkastelussa ja osaa soveltaa taloustieteellistä ajattelua ja analyysitapaa erilaisissa käytännöllisissä ja myös poikkitieteellisissä yhteyksissä.

Sisältö

Taloustieteeseen suuntaavan opiskelijan on suoritettava vähintään kaksi osioon kuuluvaa kurssia (yht. 10 op). On kuitenkin mahdollista ja myös suositeltavaa suorittaa useampia kursseja. Huomioon otetaan myös, jos kursseja on suoritettu osana JKK:n yhteisiä teemakokonaisuuksia.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustieteen professori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Taloustieteen sovelluskurssit

Suoritettava 2 allaolevaa
Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat valitsevat vähintään kaksi (10 op) alla luetelluista opintojaksoista. Huomioon otetaan myös, jos kurssit on suoritettu valinnaisina opintoina osana JKK:n teemakokonaisuuksia.
KATTAA31 Julkistalous, 5 op
KATTAA32 Työn taloustiede, 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous, 5 op
KATTAA37 Rahatalous, 5 op
Johtamiskorkeakoulu