x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Julkisoikeuteen suuntaavat opinnot, 40–90 op

Osaamistavoitteet

Julkisoikeuteen suuntautuvien opintojen tieteellisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet oikeudelliseen ajatteluun, julkisoikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen ja julkisoikeudellisen tutkimuksen seuraamiseen. Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee oikeusjärjestyksen perusteet ja hänellä on jäsentynyt kokonaiskuva julkisoikeudesta ja sen eri osa-alueista.

Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia julkisen sektorin ja muiden julkisia hallintotehtäviä suorittavien yhteisöjen yleishallintoon, henkilöstöhallintoon ja taloushallintoon liittyvissä tehtävissä, joissa tarvitaan oikeudellista asiantuntemusta. Julkisoikeuden opinnot antavat myös valmiuksia toimia järjestöjen ja yritysten vastaavissa asiantuntijatehtävissä.

Julkisoikeuteen suuntautunut hallintotieteiden kandidaatintutkinto antaa opiskelijalle valmiudet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen Julkisoikeuden opintosuunnassa.

Sisältö

XXX

Arviointi

Numerolla 1-5.

Tenttiminen tapahtuu opintojaksoittain. Kussakin opintojaksossa luennot, kirjallisuus ja säädökset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka on kuulustelun kohteena. Säädökset ilmoitetaan opetusohjelmassa, opintojaksojen moodle-sivuilla tai muulla tavoin. Ne täydentävät tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kirjallisuutta. Säädökset edellytetään osattavaksi keskeiseltä sisällöltään Finlexin ajantasaisen lainsäädännön mukaisina. Tentti voidaan järjestää muullakin tavoin kuin kirjallisena kuulusteluna. Opintojaksoihin sisältyvien teosten suorittamista ei voida korvata samojen teosten aiemmalla suorituksella jossain muussa oppiaineessa, ellei ao. opintojakson kohdalla ole muuta ilmoitettu tai ellei korvaamisesta ole suorituksen vastaanottajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista sovittu. Opintojaksojen suoritusjärjestys käy selville opetussuunnitelmasta. Kaikkien niiden julkisoikeuden opintojaksojen arvostelussa, jotka sisältävät luentosarjan ja/tai kirjallisuuden kuulustelun, käytetään (ellei toisin ole ilmoitettu) asteikkoa 0–10 pistettä kysymystä kohden. Opintojakson lopullinen arvosana määräytyy osamäärän mukaan, joka saadaan jakamalla opintojakson kuulustelussa saatu yhteispistemäärä kysymysten lukumäärällä. Tällöin:
vähintään
9 pistettä = erinomaiset tiedot (5)
8 pistettä = kiitettävät tiedot (4)
7 pistettä = hyvät tiedot (3)
6 pistettä = tyydyttävät tiedot (2)
5 pistettä = välttävät tiedot (1)
alle 5 pistettä = hylätty (i)
Asteikkoa 1–5 käytetään merkittäessä suoritus opintosuoritusrekisteriin.

Opintokokonaisuudet merkitään suoritetuksi välttävin, tyydyttävin, hyvin, kiitettävin tai erinomaisin tiedoin, jotka muodostuvat seuraavasti:
1,0–1,4 = välttävät tiedot
1,5–2,4 = tyydyttävät tiedot
2,5–3,4 = hyvät tiedot
3,5–4,4 = kiitettävät tiedot
4,5–5,0 = erinomaiset tiedot
Opintokokonaisuuksien arvosana määräytyy eri opintojaksojen arvosanoista opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona.


Lisätiedot

Julkisoikeuteen suuntaavan opiskelijan suositellaan suorittavan valinnaisena kieliopintona kielikeskuksen jakso Oikeudellinen englanti 2 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkisoikeuteen suuntaavat opinnot

Julkisoikeuden suuntautumisalakseen valinneiden tulee suorittaa moduulista vähintään 40 op. Opintojen tulee sisältää opintojaksot HALJUA14, HALJUA21 ja HALJUA22 (yht. 15 op). Loput opintojaksot (väh. 25 op) opiskelija voi valita vapaasti.
Johtamiskorkeakoulu