x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Harjoittelu, 0–10 op

Osaamistavoitteet

Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää harjoittelija monipuolisesti tulevan työskentelyalansa tavanomaisiin ongelmiin ja työtehtäviin ja kehittää valmiutta tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännön ratkaisuissa sekä perehdyttää harjoittelupaikan organisaatioon, sen toimintaan ja toimintaa ohjaaviin periaatteisiin.

Sisältö

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa harjoittelu valitsemastaan opintopolusta riippuen joko valinnaisena tai pakollisena. Harjoittelu on pakollinen kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan sekä yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnissa opiskeleville. Muissa opintosuunnissa opiskelija voi halutessa sisällyttää harjoittelun tutkintoonsa.

Lisätiedot

Vakuutuksen ja riskienhallinnan tai vero-oikeuden ja yritysjuridiikan opintosuuntaan tähtäävän tai siihen valitun opiskelijan tulee suorittaa harjoittelu (10 op) pakollisena. Muihin opintosuuntiin tähtäävät opiskelijat voivat sisällyttää harjoittelun (10 op) tutkintoonsa valinnaisina opintoina.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Harjoittelu

Vakuutuksen ja riskienhallinnan tai vero-oikeuden ja yritysjuridiikan opintosuuntaan valituille opiskelijoille harjoittelu on pakollinen suoritus. Muut opiskelijat voivat sisällyttää harjoittelun tutkintoonsa valinnaisina opintoina.
KATHAR10 Harjoittelu, 10 op
Johtamiskorkeakoulu