x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kansainvälisen politiikan syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kansainvälisen politiikan ja toimintaympäristön laaja-alaisen ja monitasoisen luonteen, sen keskeiset toimijat sekä niiden välisen vuorovaikutuksen mekanismit. Opiskelija osaa analysoida kansainvälisen politiikan ja toimintaympäristön ilmiöitä, kysymyksiä ja ongelmia monipuolisesti vahvaan teoreettiseen ja metodologiseen otteeseen sekä rikkaaseen empiiriseen aineistoon nojautuen.

Opiskelija tuntee syvällisesti yhden kolmesta kansainvälisen politiikan opintojen syventymislinjoista – maailmanpolitiikka, rauhan- ja konfliktintutkimus tai Eurooppa-tutkimus – ja osaa työskennellä itsenäisesti, hakea aineistoja, analysoida niitä, keskustella ja esiintyä sujuvasti tällä alueella. Opiskelija saavuttaa valmiuksia toimia kansainvälisiä kysymyksiä koskevissa tehtävissä julkisen hallinnon, järjestöjen, tiedotusalan sekä yksityisen sektorin palveluksessa sekä saavuttaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin kansainvälisessä politiikassa.

Maisteriopinnot aloitettuaan opiskelija sopii opintojensa suorittamisesta syventävien opintojen vastuuopettajan ja/tai pro gradu -tutkielmansa ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) pohjalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu