x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Organisaatiot, 5–20 op

Osaamistavoitteet

Tämän kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa organisaatioteorian ja organisaatioiden kehittämisen keskeiset keskustelut ja käsitteet sekä ymmärtää palveluliiketoiminnan verkostoja ja henkilöstöjohtamisen tämän hetkisiä keskeisiä kysymyksiä. Lisäksi opiskelija osaa analysoida ja vertailla yritysten toimintaa käyttäen hyväksi organisaatioteorioita sekä palveluliiketoiminnan ja henkilöstöjohtamisen teorioita. Opiskelija pystyy arvioimaan kriittisesti organisaation kehittämisprosessien tavoitteita ja toteutusta sekä tuottaa vaihtoehtoisia organisoitumiseen ja sen kehittämiseen liittyviä malleja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Organisaatiot

Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava vähintään 5 op.
KATJOS31 Organisaatioteoria, 5 op
Johtamiskorkeakoulu