x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Maailmanpolitiikka, 10–15 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suorittamisen jälkeen opiskelija osaa hahmottaa kansainvälisten suhteiden kokonaisuutta sen rakenteen, muutoksen sekä sen keskeisten toimijoiden, prosessien ja instituutioiden kautta. Lisäksi opiskelija tuntee näitä koskevaa teoreettista ja poliittista keskustelua ja osaa itse soveltaa niissä esitettyjä ajatuksia sekä alkaa myös hahmottaa omaa paikkaansa niiden muodostamassa kokonaisuudessa.

Sisältö

Moduuli sisältää seuraavat opintojaksot:
- Kansainvälinen yhteisö (5op)
- Ulkopolitiikka ja diplomatia (5 op)
- Kansainvälinen poliittinen talous (5 op)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Maailmanpolitiikka

Suoritettava 2-3 opintojaksoa. Moduuli voidaan suorittaa 10-15 op laajuisena.
POLKVA31 Kansainvälinen yhteisö, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLKVA32 Ulkopolitiikka ja diplomatia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLKVA33 Kansainvälinen poliittinen talous, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Johtamiskorkeakoulu