x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot, 50 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot 30 op
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, 5 op (1.slk)
KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi, 5 op (1.slk)
KATTAP11 Taloustieteen perusteet, 5 op (1.slk)
KATLAP21 Laskentatoimen perusteet, 5 op (1.slk)
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet, 5 op (1.slk)
Harjoittelu 0–10 op
Vakuutuksen ja riskienhallinnan tai vero-oikeuden ja yritysjuridiikan opintosuuntaan valituille opiskelijoille harjoittelu on pakollinen suoritus. Muut opiskelijat voivat sisällyttää harjoittelun tutkintoonsa valinnaisina opintoina.
KATHAR10 Harjoittelu, 10 op
Johtamiskorkeakoulu, KTK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja
KKENKTK Foundations of English Business Communication, 4 ECTS (1.slk / 1.klk)
KKRUKTK Liike-elämän ruotsia I, 4 op (2.slk / 2.klk)
KKSUKTK Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op (3.slk / 3.klk)
Toinen vieras kieli 4 op
Suoritettava 4 opintopistettä
Suoritetaan 4 op saksaa, espanjaa, kiinaa, ranskaa tai venäjää vähintään taitotasolla A1-A2 (II-kurssi tai ylempi)
Johtamiskorkeakoulu