x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Laskennalliset valmiudet, 0–30 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee kvantitatiivisen tutkimusotteen perusteet ja osaa arvioida matemaattis-tilastollisten menetelmien sovellettavutta erilaisiin tutkimuskysymyksiin. Opintokokonaisuus antaa Taloustieteen runkokurssit -opintokokonaisuudella tarvittavat pohjatiedot.

Sisältö

Opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista (Taloustieteen matematiikka, Tilastotieteen johdantokurssi, Tilastollisen päättelyn perusteet 1 ja 2, Tilastomenetelmien perusteet ja Empiirinen projekti) valitaan jaksoja maisteriopintoihin suuntautumisen mukaan.

Lisätiedot

Taloustieteeseen suuntaavien opiskelijoiden, jotka suorittavat koko opintokokonaisuuden, on syytä aloittaa opintojaksojen (erityisesti Taloustieteen matematiikka) suorittaminen heti 1. opintovuonna.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Laskennalliset valmiudet

Laskentatoimen suuntautumisalakseen valinneet suorittavat opintojakson KATTAA01 ja MTTTP1. Vakuutuksen ja riskienhallintaan suuntautuneiden tulee suorittaa KATTAA01, MTTTP1 ja MTTTP5. Taloustieteen valinneet suorittavat moduulin kokonaisuudessaan, sisältäen tilastotieteen 25 opintopisteen laajuiset opinnot. Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden, markkinoinnin tai yrityksen johtamisen opintosuunnan valinneet katsovat opintosuuntansa menetelmäopinnot moduulista Tieteen tekemisen valmiudet (yllä).
KATTAA01 Taloustieteen matematiikka I, 5 op (1.klk)
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 5 op (1.slk / 1.klk)
MTTTA13 Empiirinen projekti, 5 op
Valinnainen tilastotieteen opintojakso 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Taloustieteen opintosuunnan opiskelijoiden tulee suorittaa yksi valinnainen opintojakso alla mainituista tai muu erikseen sovittava tilastotieteen opintojakso siten, että tilastotiedettä on yhteensä 25 op.
Johtamiskorkeakoulu