x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tieteentekemisen valmiudet, 5–20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimuksen tekemisen lähtökohtia ja tieteelliseen tiedonmuodostukseen liittyviä käsitteitä sekä tunnistaa niiden erityisyyden tieteissä, jotka tutkivat ihmistoiminnan organisoitumista. Opiskelija tunnistaa itsensä aktiiviseksi toimijaksi yliopistoyhteisössä, pystyy hahmottamaan erilaisia tutkimusstrategioita, arvioimaan niitä sekä ymmärtää niiden roolin osana keskeisimpiä tutkimustyötapoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tieteentekemisen valmiudet

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden suuntautumisalakseen valinneet suorittavat opintojakson Oikeudellisen tutkimuksen perusteet HALJUA13. Muihin opintosuuntiin tähtäävät (pl. taloustiede) suorittavat moduulin kokonaisuudessaan lukuunottamatta jaksoa HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet. Taloustieteen suuntautumisalakseen valinneet suorittavat näiden opintojen sijaan Laskennalliset valmiudet -moduulin kokonaisuudessaan.
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 5 op (1.slk / 1.klk)
HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta, 5 op (2.slk / 2.klk)
Johtamiskorkeakoulu