x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yrityksen laskentatoimeen suuntaavat opinnot, 40 op

Osaamistavoitteet

Yrityksen laskentatoimeen suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija tietää laskentatoimen osa-alueet ja osaa määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet. Opiskelija osaa tuottaa, tulkita ja kehittää laskentatoimen informaatiota, sekä ymmärtää sen merkityksen analyysi-, kommunikaatio- ja päätöksentekovälineenä. Opiskelija ymmärtää, mikä on laskentatoimen rooli yrityksessä, talous- ja liiketoimintajohtamisen tukena, eri sidosryhmien päätöksenteossa sekä yhteiskunnassa laajemmin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Yrityksen laskentatoimen opintosuuntaan suuntaavat opinnot ovat pääasiassa tarkoitettu Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kauppatieteiden tutkinto-ohjelmaan hyväksytyksi tulleille opiskelijoille. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden lukumäärää voidaan joutua rajoittamaan rajallisten opetusresurssien vuoksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yrityksen laskentatoimeen suuntaavat opinnot

Suoritettava 2–3 allaolevaa
Yrityksen laskentatoimen opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot (40 op) Johdon laskentatoimen sekä Tilinpäätösraportoinnin moduuleista. Lisäksi opiskelijat voivat sisällyttää suuntaaviin opintoihin suositeltavia opintojaksoja 0-15 op. Yrityksen laskentatoimen opinnoista kiinnostuneille suositellaan myös rahoituksen teemakokonaisuuden opintoja.
Johdon laskentatoimi 20 op
KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet, 5 op (1.slk)
KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi, 10 op (1.klk)
KATLAA13 Laskentatoimi ja talousjohtaminen, 5 op (2.klk)
Tilinpäätösraportointi 20 op
KATLAA22 Liikekirjanpito ja tilinpäätös, 5 op (1.slk / 1.klk)
KATLAA23 Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, 10 op (2.slk)
KATLAA24 Tilintarkastus I, 5 op (2.slk)
Suositeltavia laskentatoimen opintojaksoja 0–15 op
Suoritettava 0–5 allaolevaa
Opintojaksot voi sisällyttää yrityksen laskentatoimeen suuntaaviin opintoihin.
Johtamiskorkeakoulu