x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yritysjuridiikkaan ja vero-oikeuteen suuntavat opinnot, 45–85 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yritysjuridiikkaan ja vero-oikeuteen suuntavat opinnot

Suoritettava 2–3 allaolevaa
Opintosuuntaan tähtäävien on suoritettava Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö -moduuli vähintään 25 op laajuisena sekä joko yritysjuridiikan tai vero-oikeuden erikoistumisopinnot vähintään 20 op laajuisena.
Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö 25–35 op
Suoritettava 25–35 opintopistettä
Moduuli on suoritettava vähintään 25 op laajuisena, ja siihen tulee sisällyttää pakollisina jaksot KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet ja KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet. Opintosuuntaan tähtäävälle opiskelijalle suositellaan kaikkien moduuliin sisältyvien jaksojen suorittamista.
KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet, 5 op (1.slk)
KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet, 5 op (1.slk)
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet, 5 op (1.klk)
KATYVA21 Sopimusoikeus, 5 op (1.klk)
KATYVA22 Henkilöverotus, 5 op (1.slk)
KATYVA23 Yhtiöoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA24 Yritysverotus, 5 op (1.klk)
Yritysjuridiikan erikoistumisopinnot 20–50 op
Suoritettava 20–50 opintopistettä
Yritysjuridiikkaan erikoistuvat opiskelijat suorittavat vähintään 20 op. Suositellaan suoritettavaksi ainakin yksi seuraavista profiilipoluista kokonaisuudessaan: sopimus- ja henkilöstöoikeus, rahoitusoikeus tai yrityksen markkinointioikeus. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi koostaa haluamansa vähintään 20 op laajuisen kokonaisuuden vapaasti eri profiilipolkujen opintojaksoista.
Sopimus- ja henkilöstöoikeus 0–20 op
KATYVA36 Liike- ja työsopimukset, 5 op (2.slk)
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA52 Yritysjuridiikan case-kurssi, 5 op (3.slk)
Rahoitusoikeus 0–20 op
KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA51 Tilintarkastusoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA52 Yritysjuridiikan case-kurssi, 5 op (3.slk)
Yrityksen markkinointioikeus 0–20 op
KATYVA32 Markkina- ja immateriaalioikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA33 Kilpailuoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA38 International Business Law, 5 op (2.klk)
KATYVA52 Yritysjuridiikan case-kurssi, 5 op (3.slk)
Vero-oikeuden erikoistumisopinnot 20–25 op
Suoritettava 20–25 opintopistettä
Vero-oikeuteen erikoistuvat opiskelijat suorittavat moduulin vähintään 20 op laajuisena. Suositellaan kaikkien opintojaksojen suorittamista. Vero-oikeuteen suuntautuvan opiskelijan on suositeltavaa suorittaa vero-oikeutta tukevia yrityksen laskentatoimen opintoja ja muita oikeudellisia opintoja.
KATYVA41 Arvonlisäverotus, 5 op (2.slk)
KATYVA43 Kansainvälinen verotus, 5 op (2.klk)
KATYVA45 Vero-oikeuden case-kurssi, 5 op (3.klk)
Johtamiskorkeakoulu