x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö, 25–35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yrityksen toimintaa ohjaavan keskeisen oikeudellisen sääntelyn.

Lisätiedot

Moduulin vastuuopettaja on yritysjuridiikan yliopistonlehtori.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö

Suoritettava 25–35 opintopistettä
Moduuli on suoritettava vähintään 25 op laajuisena, ja siihen tulee sisällyttää pakollisina jaksot KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet ja KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet. Opintosuuntaan tähtäävälle opiskelijalle suositellaan kaikkien moduuliin sisältyvien jaksojen suorittamista.
KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet, 5 op (1.slk)
KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet, 5 op (1.slk)
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet, 5 op (1.klk)
KATYVA21 Sopimusoikeus, 5 op (1.klk)
KATYVA22 Henkilöverotus, 5 op (1.slk)
KATYVA23 Yhtiöoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA24 Yritysverotus, 5 op (1.klk)
Johtamiskorkeakoulu