x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vero-oikeuden erikoistumisopinnot, 20–25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa ja syventää Yrityksen taloudellinen toimintaympäristö -kokonaisuudessa hankkimaansa osaamista eri tyyppisiä veroja koskevasta sääntelystä ja saa laaja-alaisen kokonaiskuvan vero-oikeudesta. Opiskelijalla on riittävä verotuksen aineellisoikeudellinen asiantuntemus kandidaatintutkielman laatimiseen tutkimuskohteekseen valitsemaltaan vero-oikeuden alalta.

Lisätiedot

Moduulin vastuuopettaja on vero-oikeuden yliopistonlehtori.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Vero-oikeuden erikoistumisopinnot

Suoritettava 20–25 opintopistettä
Vero-oikeuteen erikoistuvat opiskelijat suorittavat moduulin vähintään 20 op laajuisena. Suositellaan kaikkien opintojaksojen suorittamista. Vero-oikeuteen suuntautuvan opiskelijan on suositeltavaa suorittaa vero-oikeutta tukevia yrityksen laskentatoimen opintoja ja muita oikeudellisia opintoja.
KATYVA41 Arvonlisäverotus, 5 op (2.slk)
KATYVA43 Kansainvälinen verotus, 5 op (2.klk)
KATYVA45 Vero-oikeuden case-kurssi, 5 op (3.klk)
Johtamiskorkeakoulu