x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pakolliset opinnot, 85 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Pakolliset opinnot

KATLAS13 Tilintarkastus II, 5 op
KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi, 10 op
Menetelmäopinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Laskentatoimen opintosuunnassa opiskelevat suorittavat KATLAS14 Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet ja yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnassa opiskelevat suorittavat HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus.
Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op
Suoritettava yksi allaolevista
Laskentatoimen opintosuunnassa opiskelevat suorittavat KATLAS90 Pro gradu seminaari ja -tutkielma ja yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnassa opiskelevat suorittavat KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma.
Johtamiskorkeakoulu