x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilinpäätösraportointi, 20 op

Osaamistavoitteet

Tilinpäätösraportoinnin moduulin suoritettuaan opiskelija tietää laskentatoimen osa-alueet ja osaa määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet. Opiskelija ymmärtää, mikä on laskentatoimen rooli yrityksessä, eri sidosryhmien päätöksenteossa sekä yhteiskunnassa laajemmin. Opiskelija ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen yrityksen tilivelvollisuuden toteuttamisen kannalta. Opiskelija osaa tuottaa, analysoida ja arvioida tavanomaista kirjanpito- ja tilinpäätösinformaatiota sekä ymmärtää tuloksen suunnittelun periaatteet kirjanpidon ja verotuksen näkökulmista. Lisäksi opiskelijalla on perustiedot eri yhteisömuotojen kirjapidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastamisesta hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: laskentatoimen lehtori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tilinpäätösraportointi

KATLAA22 Liikekirjanpito ja tilinpäätös, 5 op (1.slk / 1.klk)
KATLAA23 Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, 10 op (2.slk)
KATLAA24 Tilintarkastus I, 5 op (2.slk)
Johtamiskorkeakoulu