x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vaihtoehtoiset opinnot, 50 op

Sisältö

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena kokonaisuus voi koostua vapaasti valittavista hallintotieteiden, politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmien opinnoista. Kokonaisuuteen soveltuvia opintojaksoja ovat mm.:

EU-asiat:
(POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi 5 op)
POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko 5 op
POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus 5 op

Julkinen hallinto:
(HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op)
HALHAA12 Julkinen hallinto ja politiikka 5 op

Talous:
HALJTP01 Julkissektorin instituutioiden talous
HAJLTA02 Julkisorganisaation talouden suunnittelu ja päätöksenteko 5 op

Oikeustieteet:
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
HALJUA24 European Union Law 5 op
HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
JKKYOA11 Oikeus ja politiikka 5 op
HALJUA21 Hallinto-oikeus 5 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Vaihtoehtoiset opinnot

Suoritetaan 10 op vähintään kahdesta tutkinto-ohjelmasta (hallintotieteiden, politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma). Loput opinnot valitaan vapaasti em. tutkinto-ohjelmien tajoamista perus- ja aineopinnoista.
Johtamiskorkeakoulu