x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleinen tiedollinen perusta kauppatieteistä tieteenalana, sen tutkimuskohteina olevista ilmiöistä sekä kauppatieteisiin kuuluvien erikoistumisalojen ajattelutavoista ja peruskäsitteistä.

Sisältö

Opiskelijan tulee suorittaa kauppatieteiden perusopinnot -kokonaisuuden kaikki kuusi opintojaksoa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot

KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, 5 op (1.slk)
KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi, 5 op (1.slk)
KATTAP11 Taloustieteen perusteet, 5 op (1.slk)
KATLAP21 Laskentatoimen perusteet, 5 op (1.slk)
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet, 5 op (1.slk)
Johtamiskorkeakoulu