x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yrityksen johtaminen, 30 op

Osaamistavoitteet

Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija tunnistaa yrityksen johtamisen keskeisimmät elementit. Opiskelija osaa analysoida liiketoiminnan johtamisen ja ihmisten johtamisen keskinäisiä vuorovaikutussuhteita, sekä tehdä tutkielman valitsemastaan teemasta moduulin ydinalueilta.

Sisältö

Yrityksen johtamisen opintosuuntaan suuntautuvat kauppatieteilijät suorittavat kaikki neljä yrityksen johtamiseen suuntaavaa opintojaksoa. KATJOA13 Esimiestyö –kurssi on tarkoitettu lähinnä kauppatieteilijöille. Näiden opintojaksojen lisäksi suositellaan opintojaksoja erityisesti seuraavista JKK:n yhteisistä teemamoduuleista: yrittäjyys ja strategian kehittäminen, henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi, responsible business and sustainability sekä palvelujen ja kaupan teemakokonaisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yrityksen johtaminen

KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen, 5 op (1.klk)
KATJOA13 Esimiestyö, 5 op (2.slk)
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus), 5 op (1.klk / 2.slk)
KATSTA11 Strategia ja yrittäjyys, 5 op (1.klk)
KATVAA11 Business Ethics, 5 ECTS (1.slk / 2.slk)
Johtamiskorkeakoulu