x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yrityksen laskentatoimen opintosuunnan syventävät opinnot, 80–90 op

Osaamistavoitteet

Opintojaksot suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti laskentainformaation tuottamisen, tarkastamisen ja hyväksikäytön taustat, tavoitteet ja käsitteet sekä osaa käyttää näiden alueiden keskeisiä tekniikoita ja kykenee lisäksi osallistumaan näiden alueiden tutkimiseen ja kehittämiseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yrityksen laskentatoimen opintosuunnan syventävät opinnot

Suoritettava 3–4 allaolevaa
Suoritettava vähintään 80 op.
Suositeltavia opintojaksoja 0–10 op
Suoritettava 0–2 allaolevaa
Opintojaksot voidaan sisällyttää yrityksen laskentatoimen syventäviin opintoihin.
KATRAS11 Behavioral Finance, 5 ECTS
Johtamiskorkeakoulu