x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot, 15–30 op

Osaamistavoitteet

Valinnaiset opinnot mahdollistavat osaamisen kartuttamisen opiskelijan tavoitteiden sekä tutkinnon osaamistavoitteiden mukaisesti. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on laajentanut kauppatieteiden maisteri opinnoissa hankkimaansa osaamista haluamillaan osaamisalueilla.

Sisältö

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman maisterivaiheen valinnaiset opinnot voivat sisältää esimerkiksi muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamia opintoja, vaihto-opintojaksolla suoritettuja opintoja, johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia, valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja jne. Maisteriopintojen valinnaiset opinnot voivat sisältää myös opiskelijan oman tutkinto-ohjelman ylimääräisiä syventäviä opintoja.

Valinnaisten opintojen määrä maisterin tutkinnossa vaihtelee opintosuunnittain. Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja niin, että maisterin tutkinnon minimilaajuus (120 op) täyttyy.

Johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia suorittaessaan opiskelijan tulee huomioida, että opintojakso voi olla osana useampaa eri opintokokonaisuutta, mutta sen voi käyttää vain yhteen kokonaisuuteen (esim. syventävät opinnot tai teemakokonaisuus). Temaattiset kokonaisuudet löytyvät opinto-oppaasta kohdasta Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuudet.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu