x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johdon laskentatoimen ja tilinpäätösraportoinnin opintojaksoja, 35–50 op

Osaamistavoitteet

Opintojaksot suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti laskentainformaation tuottamisen, tarkastamisen ja hyväksikäytön taustat, tavoitteet ja käsitteet sekä osaa käyttää näiden alueiden keskeisiä tekniikoita ja kykenee lisäksi osallistumaan näiden alueiden tutkimiseen ja kehittämiseen.

Edellytykset

Laskentatoimen opintosuunnan opintojaksot ovat pääasiassa tarkoitettu kyseiseen opintosuuntaan hyväksytyksi tulleille opiskelijoille. Muiden opintosuuntien opiskelijoiden lukumäärää voidaan joutua rajoittamaan rajallisten opetusresurssien vuoksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Johdon laskentatoimen ja tilinpäätösraportoinnin opintojaksoja

Suoritettava 35–50 allaolevaa
Suoritettava vähintään 35 op.
KATLAS13 Tilintarkastus II, 5 op
KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi, 10 op
Johtamiskorkeakoulu