x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Markkinoinnin opintosuunnan syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Markkinoinnin maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee kehittämään ja toteuttamaan asiakaslähtöistä liiketoimintastrategiaa. Opiskelija hallitsee markkinoinnin teorian ja tutkimuksen, kulutus- ja ostokäyttäytymisen sekä strategisen markkinoinnin ja brändijohtamisen ydinkäsitteet ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti ja kriittisesti liike-elämässä ja muissa yhteisöissä. Opiskelija ymmärtää markkinoinnin nykysuuntauksia ja osaa arvioida kriittisesti tieteellisessä kirjallisuudessa ja käytännön liike-elämässä esiin nousseita, teoreettisesti relevantteja erityiskysymyksiä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Markkinoinnin opintosuunnan syventävät opinnot

Suoritettava vähintään 80 op.
Markkinoinnin syventävät opinnot 40 op
KATMAS11 Strateginen brändijohtaminen, 10 op (1.slk)
KATMAS13 Markkinoinnin teoria, 5 op (1.slk)
KATMAS15 Strategisen markkinoinnin caset, 5 op (1.klk)
KATMAS17 Markkinoinnin erityiskysymyksiä, 5 op (1.klk)
Johtamiskorkeakoulu