x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yrityksen johtamisen opintosuunnan syventävät opinnot, 80–100 op

Osaamistavoitteet

Yrityksen johtamisen opintosuunta tarjoaa laaja-alaisen ymmärryksen yrityksen toiminnasta ja hyviä käytännön valmiuksia toimia erilaisissa yleisjohto- ja asiantuntijatehtävissä. Opintosuunnassa voi keskittyä johtajuuskysymyksiin, liiketoiminnan strategiseen johtamiseen sekä erilaisiin organisointitapoihin liiketoimintaympäristössä. Valmistuttuaan opiskelijat pystyvät analysoimaan ja kehittämään sekä omaa johtamisosaamistaan että yrityksen toimintaa erilaisia teoreettisia näkökulmia hyödyntäen. Opiskelijat ymmärtävät ihmisten merkityksen yritysten menestymisessä, tunnistavat murroksellisen toimintaympäristön dynaamisuuden, sekä osaavat johtaa muutosprosesseja. Opintosuunta antaa hyvät valmiudet myös itsenäiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Sisältö

Yrityksen johtamisen opintosuunnan kursseilla käytetään monenlaisia opetusmuotoja ja luodaan mahdollisuuksia oppia asioita erilaisilla tavoilla. Huomiota kiinnitetään niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyyn, kuin myös esiintymis- ja kirjoitustaitojen kehittymiseen. Yrityksen johtamisen opintosuunnan henkilöstöllä on monipuoliset ja mutkattomat yhteydet elinkeinoelämään, mikä näkyy opetuksessa lukuisten käytännön case-tapausten analysointina. Opintosuunnalla on myös monenlaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita, joihin opiskelijat voivat osallistua etenkin tutkielmavaiheessa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yrityksen johtamisen opintosuunnan syventävät opinnot

Suoritettava 4–5 allaolevaa
Suoritettava vähintään 80 op. Yrityksen johtamisen opiskelijan tulee suorittaa johtajuuden, liiketoiminnan strategisen johtamisen sekä organisaatioiden osakokonaisuuksista vähintään 5 op kustakin. Loput kurssit opiskelija voi valita suuntautumisensa mukaisesti. Yrityksen johtamisen syventävä kirjallisuuskurssi suositellaan suoritettavaksi tutkimusseminaarin yhteydessä.
Johtajuus 5–20 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava vähintään 5 op.
KATVAS11 Eettinen johtajuus, 5 op
KATJOS13 Johtamisviestintä, 5 op
Liiketoiminnan strateginen johtaminen 5–20 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava vähintään 5 op.
KATJOS21 Strateginen johtaminen, 5 op
KATJOS22 Business Competence, 5 op
KATJOS42 Service Management, 5 ECTS
Organisaatiot 5–20 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava vähintään 5 op.
Johtamiskorkeakoulu