x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena, 60 op

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena on johtamiskorkeakoulun ja yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteistyössä tuottama kokonaisuus. Se tuottaa yhdessä aineenopettajakoulutuksen kanssa toisen opetettavan aineen pätevyyden. Opinnot koostuvat kahdesta pakollisesta jaksosta ja vaihtoehtoisista hallintotieteiden, politiikan tutkimuksen sekä yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opinnoista.

Sisältö

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena kokonaisuus koostuu kahdesta pakollisesta opintojaksosta ja vapaasti valittavista hallintotieteiden, politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmien opinnoista.

Pakolliset opintojaksot ovat:
KATTAP11 Taloustieteen perusteet, 5 op
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, 5 op

Vapaasti valittavat opinnot koostuvat siten, että suoritetaan 10 op vähintään kahdesta tutkinto-ohjelmasta (hallintotieteiden, politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma). Loput opinnot valitaan vapaasti em. tutkinto-ohjelmien tarjoamista perus- ja aineopinnoista. Kokonaisuuteen soveltuvia opintojaksoja ovat mm.:

EU-asiat:
(POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi 5 op)
POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko 5 op
POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus 5 op

Julkinen hallinto:
(HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op)
HALHAA12 Julkinen hallinto ja politiikka 5 op

Talous:
HALJTP01 Julkissektorin instituutioiden talous
HAJLTA02 Julkisorganisaation talouden suunnittelu ja päätöksenteko 5 op

Oikeustieteet:
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
HALJUA24 European Union Law 5 op
HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
JKKYOA11 Oikeus ja politiikka 5 op
HALJUA21 Hallinto-oikeus 5 op

avaa kaikki

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena

Vaihtoehtoiset opinnot 50 op
Suoritetaan 10 op vähintään kahdesta tutkinto-ohjelmasta (hallintotieteiden, politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma). Loput opinnot valitaan vapaasti em. tutkinto-ohjelmien tajoamista perus- ja aineopinnoista.
Johtamiskorkeakoulu