x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteen opintosuunnan syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Hallintotieteen maisteriopinnot tavoitteena on syventää opiskelijoiden osaamista organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä erityisesti julkishallinnossa. Hänellä on valmiudet analysoida julkisia organisaatioita, julkista politiikkaa sekä niiden kehitystä ja tähän vaikuttavia tekijöitä.

Opinnot suorittuaan opiskelijalla on valmiudet julkisen organisaatioiden ja johtamisen tutkimukseen sekä tutkimustiedon hyödyntämiseen käytännön kehitys- ja johtamistoiminnassa. Opiskelija osaa analysoida muuttuvia hallinnon rakenteita, tehokkuutta ja palveluita osana yhteiskunnan muutoksia sekä globaalia kehitystä.

Sisältö

Opinnoissa syvennetään opiskelijoiden asiantuntemusta sekä sekä hallinnon kehittäjän käytännön osaamista sekä tutkimuksellisia valmiuksia ja teoreettista osaamista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu