x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnan syventävät opinnot, 75–80 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kuntien ja alueiden toimintaa ja kehittämisen kysymyksiä osana globaalia muutosta ja monitasohallintaa. Hän tuntee kunta- ja aluejohtamisen keskeiset tutkimussuunnat sekä teoreettiset ja metodologiat lähestymistavat ja osaa soveltaa niitä itsenäisessä tutkimustyössä sekä työelämässä.

Sisältö

Kunta- ja aluejohtamisen maisteriopinnot antavat syventävät valmiudet ymmärtää kuntien ja alueiden johtamiseen vaikuttavia muutosvoimia ja konteksteja sekä johtamisessa ja kehittämisessä sovellettavia teorioita ja menetelmiä. Maisterin tutkinto syventää erityisesti näkemystä hallinnan teoreettisista vaihtoehdoista sekä paikallisen, alueellisen ja kansainvälisen tason johtamis- ja kehittämiskysymyksistä.

Maisteriopinnot jakaantuvat kuntien ja alueiden hallintasuhteita käsitteleviin kursseihin, uudistumisen dynamiikkaa ja innovaatioajattelua käsittelevään osioon sekä syventäviin erikoiskursseihin. Lisäksi siihen sisältyy harjoittelu sekä tutkielman tekeminen. Opetus perustuu vahvaan kansainvälisesti tunnustettuun tutkimukseen ja ajatukseen oppimisesta aktiivisena, tutkimuksellista työotetta edellyttävänä ja kerroksittain rakentuvana prosessina.
Koulutuksessa sovelletaan erilaisia ongelmalähtöistä oppimista tukevia menetelmiä, minkä lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus erikoistua omien kiinnostuksen kohteidensa suuntaisesti harjoitus- ja opinnäytetöissä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnan syventävät opinnot

Suoritettava kaikki opintojaksot
HALKAS14 Europe in transition, 5 op
Johtamiskorkeakoulu