x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleinen tiedollinen perusta hallintotieteistä tieteenalana, sen tutkimuskohteina olevista ilmiöistä, hallintotieteisiin kuuluvien erikoistumisalojen ajattelutavoista ja peruskäsitteistä sekä ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä ja niiden ratkaisumalleista hallinnon, kehittämisen ja johtamisen näkökulmista.

Sisältö

Tutkinto-ohjelman opiskelijan tulee suorittaa kaikki hallintotieteiden perusopinnot -kokonaisuuden opintojaksot.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot

Johtamiskorkeakoulu