x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan aineenopettajan aineopinnot, 45 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee matematiikan eri osa-alueita ja osaa hahmottaa niiden välisiä yhteyksiä. Lisäksi hän tuntee aksiomaattisen lähestymistavan ja hänellä on kyky hahmottaa abstrakteja struktuureja. Opiskelija osaa johtaa ja todistaa luennoilla esitettyjä tuloksia sekä soveltaa määritelmiä ja lauseita matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Opiskelija osaa myös esittää laatimansa ratkaisut sekä tuottaa täsmällistä ja johdonmukaista matemaattista tekstiä.

Edellytykset

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman perusopinnot suuntautuen matematiikkaan tai vastaavat tiedot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Matematiikan aineenopettajan aineopinnot

Pakolliset aineopinnot 35 op
MTTMA1A Analyysi A, 5 op
MTTMA1B Analyysi B, 5 op
MTTMA1C Analyysi C, 5 op
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B, 5 op
MTTMA3B Algebra 1B, 5 op
Informaatiotieteiden yksikkö