x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot, 60–75 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on laajentanut tutkinto-ohjelman omissa opinnoissa hankkimaansa osaamista vapaavalintaisilla opinnoilla. Vapaavalintaiset opinnot mahdollistavat osaamisen soveltamisen ja kartuttamisen opiskelijan oman mielenkiinnon ja valitun suuntavaihtoehdon mukaisesti.

Sisältö

Kokonaisuuden sisältö ja vaatimukset riippuvat opiskelijan suuntautumisesta ja mm. maisteriopintojen edellytyksistä.

Kandidaatin tutkintoon tulee sisältyä yksi vähintään 25 op laajuinen valinnaisten opintojen opintokokonaisuus. Tilastotieteen opintopolussa kokonaisuus muodostuu automaattisesti tutkintovaatimuksiin kuuluvista tietojenkäsittelytieteen opinnoista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot

Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava toinen vaihtoehdoista valitun opintopolun mukaisesti.
Valinnaiset opinnot, matematiikan opintopolut 65–75 op
Valinnaiset opinnot 1 25 op
25 op:n laajuinen opintokokonaisuus valitun opintopolun ja maisteriopintojen opintosuunnan mukaisesti. Matematiikka: valinnainen kokonaisuus. Matematiikan aineenopettaja: toisen opetettavan aineen opintoja tai kasvatustieteiden perusopintokokonaisuus. Tietotekniikan matematiikka: 25 op tietojenkäsittelyopin opintoja. Ks. myös maisteriopintojen opintosuuntien kuvaukset ja edeltävyysvaatimukset.
Valinnaiset opinnot 2 40–50 op
Valitun opintopolun ja maisteriopintojen opintosuunnan mukaisesti siten, että kandidaattitutkintoon vaadittu 180 op täyttyy: Matematiikka: valinnaisia opintoja. Matematiikan aineenopettaja: toisen opetettavan aineen opintoja, kasvatustieteen opintoja ja/tai valinnaisia opintoja. Tietotekniikan matematiikka: tietojenkäsittelyopin opintoja ja valinnaisia opintoja. Ks. myös maisteriopintojen opintosuuntien kuvaukset ja edeltävyysvaatimukset.
Valinnaiset opinnot, tilastotieteen opintopolku 60 op
TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet, 5–10 op
TIETA6 Tietorakenteet, 10 op
Muut valinnaiset opinnot 35–40 op
Suoritettava 35–40 opintopistettä
Informaatiotieteiden yksikkö