x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteet valinnaisina opintoina, 10–80 op

Osaamistavoitteet

Kullekin opintokokonaisuudelle on määritelty omat osaamistavoitteensa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteet valinnaisina opintoina

Tietojenkäsittelytieteiden aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 35 op
Pakolliset opintojaksot 10– op
Suoritettava 10 opintopistettä
Muut tietojenkäsittelytieteiden aineopintojen jaksot 25 op
Suoritettava 25 opintopistettä
Riittävä määrä tietojenkäsittelytieteiden valinnaisia aineopintoja
Ohjelmoinnin osaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina 30–70 op
Ohjelmoinnin osaamiskokonaisuus II valinnaisina opintoina 30– op
Edellyttää Ohjelmoinnin osaamiskokonaisuus I tai vastaavat opinnot
Tietojenkäsittelyoppi Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelijoille 80 op
Tietojenkäsittelyopin aineopintoja 40– op
Pakolliset aineopinnot 30– op
TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op laajuisena
TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet, 5–10 op
TIETA6 Tietorakenteet, 10 op
TIETA7 Tietokantaohjelmointi, 10 op
Muut aineopinnot 10 op
Suoritettava vähintään 10 opintopistettä seuraavista.
TIETA8 Software Engineering, 5 ECTS
TIEA4 Projektityö, 5–10 op
TIETA12 WWW-ohjelmointi, 10 op
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, 5–10 op
Tietojenkäsittelyopin syventäviä opintoja 20 op
Suoritettava vähintään 20 opintopistettä seuraavista. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä vuosittain.
TIETS01 Algorithms, 5 ECTS
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
TIETS11 Data Mining, 5 ECTS
TIETS05 Digital Image Processing, 5 ECTS
TIETS07 Neurocomputing, 5 ECTS
TIETS12 Tietokonegrafiikka, 10 op
Informaatiotieteiden yksikkö