x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTVAL Matematiikka ja tilastotiede valinnaisina opintoina, 25–60 op

Osaamistavoitteet

Kuvattu kokonaisuuksien yhteydessä.

Sisältö

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman tarjoamat valinnaisten opintojen kokonaisuudet.

avaa kaikki

Matematiikka ja tilastotiede valinnaisina opintoina

Matematiikan syventävät opinnot valinnaisina opintoina 60 op
Pakolliset opinnot 25 op
Suoritettava Pro gradu -tutkielma 25 op:n laajuisena.
MTTMS10 Pro gradu -tutkielma, 25–40 op
Muut syventävät opinnot 35 op
Syventävät opintojaksot 20–35 op
Suoritettava 20–35 opintopistettä
MTTMS1 Algebra 2, 10 op
MTTMS2 Joukko-oppi, 10 op
MTTMS3 Geometria, 10 op
MTTMS5 Kompleksianalyysi, 10 op
MTTMS7 Lineaarialgebra 2, 10 op
MTTMS9 Topologia, 10 op
TIETS01 Algorithms, 5 ECTS
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
Aineopintojaksot 0–15 op
Ns. aineopintosääntö koskee vain opetettavan aineen suorittajia. Ks. kokonaisuuden lisätiedot.
Tilastotieteen perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 25 op
MTTTA13 Empiirinen projekti, 5 op
Valinnainen opintojakso 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Valinnainen muu tilastotieteen opintojakso, joka sopii opintosuunnitelmaan ja tutkintoon. Suositellaan opintojaksoa Todennäköisyyslaskenta, Tilastotieteen matriisilaskenta ja laskennalliset menetelmät tai Tilastolliset ohjelmistot.
Tilastotieteen aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 35 op
Pakolliset opintojaksot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
Jos jokin kursseista sisältyy perusopintokokonaisuuteen, suoritetaan tilalle 5 op kohdasta Muut opintojaksot.
Muut opintojaksot 15 op
Suoritettava 15 opintopistettä
Matemaattiset opinnot tietojenkäsittelyopin opiskelijoille 25 op
Muut opinnot 20 op
Suoritettava vähintään 20 opintopistettä matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opintoja. Ks. opintojaksotarjonta tutkinto-ohjelman tarjoamien valinnaisten opintojen kokonaisuuksien kuvauksista.
Informaatiotieteiden yksikkö