x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilastotieteen aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimmät tilastolliset menetelmät sekä niihin liittyvän teorian. Hän osaa käyttää menetelmiä empiirisissä sovelluksissa analysointiin soveltuvan tilastollisen ohjelmiston avulla. Hän ymmärtää saadut analysointitulokset sekä osaa raportoida ne. Hän hallitsee perusasiat tilastotieteen teoriasta erityisesti tilastollisen päättelyn yhteydessä tarvittavan todennäköisyyslaskennan osalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Tilastotieteen perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina tai vastaavat tiedot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tilastotieteen aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina

Pakolliset opintojaksot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
Jos jokin kursseista sisältyy perusopintokokonaisuuteen, suoritetaan tilalle 5 op kohdasta Muut opintojaksot.
Muut opintojaksot 15 op
Suoritettava 15 opintopistettä
Informaatiotieteiden yksikkö