x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilastotieteen perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen sekä osaa raportoida tutkimustulokset. Hän osaa valita tutkimusongelmiinsa liittyen sopivat menetelmät sekä ymmärtää menetelmien käyttöön liittyvät vaatimukset ja teoreettisen taustan. Opiskelija ymmärtää tilastollisen testauksen periaatteet sekä testaukseen liittyvän teorian joissain yksinkertaisissa tilanteissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tilastotieteen perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina

MTTTA13 Empiirinen projekti, 5 op
Valinnainen opintojakso 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Valinnainen muu tilastotieteen opintojakso, joka sopii opintosuunnitelmaan ja tutkintoon. Suositellaan opintojaksoa Todennäköisyyslaskenta, Tilastotieteen matriisilaskenta ja laskennalliset menetelmät tai Tilastolliset ohjelmistot.
Informaatiotieteiden yksikkö