x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 35 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee tietojenkäsittelytieteiden perusteet ja pystyy seuraamaan alan kehitystä
- osaa toimia it-projekteissa sovellusalueen edustajana tai itsenäisesti pienehköissä projekteissa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Suoritettava tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman vaatimusten mukaiset perusopinnot 25 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina

Pakolliset opintojaksot 10– op
Suoritettava 10 opintopistettä
Muut tietojenkäsittelytieteiden aineopintojen jaksot 25 op
Suoritettava 25 opintopistettä
Riittävä määrä tietojenkäsittelytieteiden valinnaisia aineopintoja
Informaatiotieteiden yksikkö