x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Opettajan ohjelmoinnin ja opetusteknologian osaamiskokonaisuus I valinnaisina opintoina, 10 ECTS

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Opettajan ohjelmoinnin ja opetusteknologian osaamiskokonaisuus I valinnaisina opintoina

TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, 5–10 op
School of Information Sciences