Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opettajan ohjelmoinnin ja opetusteknologian osaamiskokonaisuus I valinnaisina opintoina, 10 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Opettajan ohjelmoinnin ja opetusteknologian osaamiskokonaisuus I valinnaisina opintoina

TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, 5–10 op
Informaatiotieteiden yksikkö