Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opettajan ohjelmoinnin ja opetusteknologian osaamiskokonaisuus II valinnaisina opintoina, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää laaja-alaisesti tietokoneen käyttömahdollisuudet oppimisen ja opetuksen vahvistamisessa
- osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia interaktiivisia opetusohjelmia ja ymmärtää opetusohjelmien suunnittelumenetelmien ja -periaatteiden tärkeyden
- osaa parityönä tuottaa tieteelliseen alan lähdemateriaaliin perustuvan seminaariesitelmän, osaa perustellen esitellä sen keskeiset kohdat seminaaritilaisuudessa ja osaa parityönä keskustella ja moderoida verkossa omaan seminaariaiheeseensa liittyen verkkokeskustelua
- ymmärtää algoritmin käsitteen ja ohjelmoinnin perusperiaatteet
- osaa ratkaista ongelmia ohjelmoimalla
- osaa laatia pieniä tietokoneohjelmia lausekielisen ohjelmoinnin perusrakenteita käyttäen

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Opettajan ohjelmoinnin ja opetusteknologian osaamiskokonaisuus II valinnaisina opintoina

TIEVA33 10 opintopisteen laajuisena
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, 5–10 op
Informaatiotieteiden yksikkö