x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot, 40 op

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden tarkoituksena on tukea ja edistää opintojen käynnistymistä ja sujuvuutta sekä vahvistaa opinnoissa tarvittavia taitoja.

Suoritettuaan kokonaisuuden opiskelija:
- ymmärtää, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää. Hän tuntee oman tutkinto-ohjelmansa ja osaa suunnitella itsenäisesti ja vastuullisesti opintojaan. Opiskelija osaa hyödyntää opetusta ja ohjauspalveluja. Opiskelija ymmärtää oman työnsä merkityksen opinnoissa etenemisessä.
- hallitsee yliopisto-opiskelun edellyttämät tiedonhankinnan perusteet ja osaa hyödyntää monipuolisesti ja kriittisesti erilaisia tietoaineistoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen viittauskäytännön ja ymmärtää tekstien hyödyntämiseen liittyvän tieteen etiikan.
- tuntee yliopiston tietoteknisen ympäristön ja osaa hyödyntää yliopiston tietoteknisiä palveluita. Opiskelijan taidot käyttää yleisimpiä sovellusohjelmistoja ovat ajantasalla ja hänellä on valmiudet kehittää osaamistaan omatoimisesti.
- hallitsee tilastotieteen ja valintansa mukaan matematiikan perusteita kandidaatin tutkinnon suorittamisessa tarvittavan määrän.
- on tutustunut tietojenkäsittelytieteiden tieteenalaan
- tietää perusteita jostain informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alueesta
- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa akateemisissa ja työelämän viestintätilanteissa suullisesti sekä kirjallisesti. Opiskelija osaa kehittää kieli- ja viestintätaitojaan itsenäisesti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot

Yleiset valmiudet, opiskeluvalmiudet ja tieteen tekemisen valmiudet
SISYY003 Orientoivat opinnot, 2 op
Matematiikan tai tilastotieteen opintoja 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Esimerkiksi toinen alla mainituista tai muu matematiikan tai tilastotieteen opintojakso.
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Informaatiotieteiden yksikkö