x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Matematiikkaan suuntautuvan opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hahmottaa, miten matemaattinen teoria rakentuu ja hänellä on valmius ymmärtää abstrakteja matemaattisia struktuureja. Opiskelija osaa todistaa helpoimpia luennoilla esitettyjä tuloksia itsenäisesti ja käyttää perustodistustekniikoita sekä ratkaista yksinkertaisia matemaattisia ongelmia määritelmiin ja lauseisiin nojaten. Lisäksi hän osaa esittää laatimansa ratkaisut muille opiskelijoille.

Tilastotieteeseen suuntautuvan opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää tilastollisen testauksen periaatteet ja osaa tehdä pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen sekä raportoida tulokset. Opiskelija ymmärtää tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet. Lisäksi opiskelijalla on tilastotieteen aineopinnoissa tarvittava matemaattinen osaaminen ja hän osaa peruslaskutekniikat.

Sisältö

Matematiikan ja tilastotieteen perusopintoja. Opiskelija suuntautuu matematiikkaan tai tilastotieteeseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille tarkoitetut vapaavalintaiset kokonaisuudet on kuvattu erikseen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava 25 op kokonaisuus valitun opintopolun mukaisesti.
Matematiikan aineenopettajan opintopolku 25 op
Analyysin opinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
MTTMP1A Johdatus analyysiin, 5 op
KASMAT4 Analyysi opettajille, 5 op
Algebran opinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
MTTMP4 Algebra 1A, 5 op
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A, 5 op
Informaatiotieteiden yksikkö