x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tutkimustyötä tukevat tohtoriopinnot, 40 op

Sisältö

Opinnot koostuvat tutkimustyön menetelmällisistä perusteista, pääainetta ja omaa tutkimusalaa syventävistä opinnoista sekä muista sovittavista opinnoista.

Opintoihin voidaan sisällyttää pääaineen aineopintoja, muita aineopintoja, sivuaineen tutkielma ja sivuaineen muut syventävät opinnot sekä maisterin tutkinnon vähimmäislaajuuden ylittäviä tutkimustyötä tukevia opintoja, tutkijakouluissa ja ulkomailla suoritettuja opintoja, artikkeleita ja muita julkaisuja, konferensseissa pidettyjä esitelmiä ja muuta tieteellistä toimintaa.

Kokonaisuuden tulee sisältää tutkimusetiikan opintoja.

Opintojen suorittamisesta laaditaan aikataulutettu suunnitelma.

Tutkimustyötä tukevat opinnot on kuvattu alla.

a) Perustutkintoa syventävät opintojaksot
tutkimustyön ohjaaja ja opiskelija suunnittelevat opiskelijakohtaisesti tämän kokonaisuuden.

Kokonaisuus sisältää lisäksi opintoja pääaineen keskeisissä kysymyksissä sekä erikseen sovittavia tutkintokokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti valittuja aine- tai syventäviä opintoja tai tohtorikoulutuskursseja pääaineessa tai muussa aineessa. Kokonaisuuteen voidaan sisällyttää myös yliopistopedagogiikan jaksoja.

b) Tutkimuksen aihepiiriin perehdyttävät opinnot
Opintojakson sisällöstä ja suoritustavasta sovittava erikseen tutkimustyön ohjaajan kanssa.

c) Pääaineen tutkijaseminaari
Seminaarin tavoitteena on ohjata opiskelijaa tieteelliseen tutkimustyöhön ja tutkimusraporttien kirjoittamiseen. Opintojakso voidaan suorittaa myös muulla tutkimustyön ohjaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla siten, että seminaarin osaamistavoitteet saavutetaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tutkimustyötä tukevat tohtoriopinnot

Opinnoista sovitaan ohjaajan kanssa opinto-ja ohjaussuunnitelmassa
DPII2 Jatkokoulutusseminaari, 1–10 op
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
Informaatiotieteiden yksikkö