x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijan koulumatematiikan laskurutiinit ovat vahvistuneet ja hän tuntee matematiikan peruskäsitteitä ja -todistustekniikoita. Opiskelija hahmottaa, miten matemaattinen teoria rakentuu ja hänellä on valmius ymmärtää abstrakteja matemaattisia struktuureja. Opiskelija osaa todistaa helpoimpia luennoilla esitettyjä tuloksia itsenäisesti ja käyttää perustodistustekniikoita sekä ratkaista yksinkertaisia matemaattisia ongelmia määritelmiin ja lauseisiin nojaten. Lisäksi hän osaa esittää laatimansa ratkaisut muille opiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Matematiikan perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina

MTTMP1A Johdatus analyysiin, 5 op
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A, 5 op
MTTMP4 Algebra 1A, 5 op
Informaatiotieteiden yksikkö