x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikka opetettavana aineena, 60 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee matematiikan eri osa-alueita ja osaa hahmottaa niiden välisiä yhteyksiä. Lisäksi hän tuntee aksiomaattisen lähestymistavan ja hänellä on kyky hahmottaa abstrakteja struktuureja. Opiskelija osaa johtaa ja todistaa luennoilla esitettyjä tuloksia sekä soveltaa määritelmiä ja lauseita matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Opiskelija osaa myös esittää laatimansa ratkaisut.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Matematiikka opetettavana aineena -kokonaisuuden opinnot (60 op) vastaavat opetettavan aineen opintoja matematiikassa.

Opiskelija voi halutessaan jatkaa opintoja ja suorittaa kokonaisuuden Matematiikan syventävät opinnot valinnaisina opintoina.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö