x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelyoppi Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelijoille, 80 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

• hallitsee tietojenkäsittelyopin perusteet ja pystyy omaksumaan kehittyvän alan edellyttämät tiedot ja taidot
• osaa toimia suunnittelijana ja ohjelmoijana ohjelmistoprojekteissa
• tuntee keskeisiä laskentamenetelmiä ja osaa ratkoa käytännön tilanteissa ilmeneviä laskennallisia ongelmia suunnittelemalla ja toteuttamalla tehokkaita algoritmeja

Sisältö

Tietojenkäsittelytieteiden opintoja.

Tietyt tietojenkäsittelyopin opintojaksot käyvät osaksi matematiikan syventäviä opintoja, mutta samaa opintojaksoa ei voi käyttää sekä matematiikan syventäviin opintoihin että tietojenkäsittelyopin kokonaisuuteen (opintojen käyttäminen kahteen kertaan).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelijoille.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tietojenkäsittelyoppi Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelijoille

Tietojenkäsittelyopin aineopintoja 40– op
Pakolliset aineopinnot 30– op
TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op laajuisena
TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet, 5–10 op
TIETA6 Tietorakenteet, 10 op
TIETA7 Tietokantaohjelmointi, 10 op
Muut aineopinnot 10 op
Suoritettava vähintään 10 opintopistettä seuraavista.
TIETA8 Software Engineering, 5 ECTS
TIEA4 Projektityö, 5–10 op
TIETA12 WWW-ohjelmointi, 10 op
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, 5–10 op
Tietojenkäsittelyopin syventäviä opintoja 20 op
Suoritettava vähintään 20 opintopistettä seuraavista. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä vuosittain.
TIETS01 Algorithms, 5 ECTS
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
TIETS11 Data Mining, 5 ECTS
TIETS05 Digital Image Processing, 5 ECTS
TIETS07 Neurocomputing, 5 ECTS
TIETS12 Tietokonegrafiikka, 10 op
Informaatiotieteiden yksikkö