x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Pakolliset aineopinnot, 30– ECTS

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia suunnittelijana ja ohjelmoijana ohjelmistoprojekteissa

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Information Sciences
avaa kaikki

Pakolliset aineopinnot

TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op laajuisena
TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet, 5–10 op
TIETA6 Tietorakenteet, 10 op
TIETA7 Tietokantaohjelmointi, 10 op
School of Information Sciences