x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää ja osaa suunnitella opintojaan itsenäisesti
-hallitsee yliopisto-opiskelun edellyttämät tiedonhankinnan perusteet
-osaa hyödyntää yliopiston tietoteknisiä palveluja
-osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti oman alansa akateemisissa ja työelämän viestintätilanteissa
-on perehtynyt verkkojulkaisemisen ja tilastotieteen perusteisiin

Sisältö

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 35 op koostuvat seuraavasti:

Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, yleiset valmiudet 20 op, sisältää opintojaksot:

SISYY003 Orientoivat opinnot, 2 op
ITIY1 Opintojen ohjattu suunnittelu, 2 op
ITIY3 Verkkojulkaisemisen perusteet, 5 op
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op
TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, 3 op
Tilastolliset menetelmät 5 op
Suoritettava yksi allaolevista:
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 5 op
YKYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen, 5 o

Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, kieli- ja viestintäopinnot 15 op

KKENLUK Introduction to Academic English, 4 ECTS
KKRULUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op
KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 2 op
KKSULUK Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op
Valinnainen opintojakso 2 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot

Yleiset valmiudet 20 op
Suoritettava kaikki alla olevat jaksot. TIEY2-jakson sijasta voi suorittaa vaihtoehtoisesti jonkin viestintätieteiden tiedekunnan muun tutkinto-ohjelman vähintään 3 op:n laajuisen opintojakson.
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Informaatiotieteiden yksikkö