x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelyopin syventäviä opintoja, 20 op

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisiä laskentamenetelmiä ja osaa ratkoa käytännön tilanteissa ilmeneviä laskennallisia ongelmia suunnittelemalla ja toteuttamalla tehokkaita algoritmeja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tietojenkäsittelyopin syventäviä opintoja

Suoritettava vähintään 20 opintopistettä seuraavista. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä vuosittain.
TIETS01 Algorithms, 5 ECTS
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
TIETS11 Data Mining, 5 ECTS
TIETS05 Digital Image Processing, 5 ECTS
TIETS07 Neurocomputing, 5 ECTS
TIETS12 Tietokonegrafiikka, 10 op
Informaatiotieteiden yksikkö