x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media valinnaisina opintoina, 25–60 op

Osaamistavoitteet

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille on tarjolla erilaisia informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintokokonaisuuksia, joita voi suorittaa tutkinnon valinnaisina opintoina.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintokokonaisuuksia ovat:

1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot 25 op
2. Tietokäytäntöjen opintokokonaisuus 25 op
3. Tieto- ja asiakirjahallinnan opintokokonaisuus 25 op
4. Kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuus 60 op
5. Peli- ja Internet-asiantuntijan opintokokonaisuus, 60 op


Kullekin opintokokonaisuudelle on määritelty omat osaamistavoitteensa.

Sisältö

Opiskelija suorittaa opinnot valitsemansa opintokokonaisuuden vaatimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Opiskelija voi suunnitella myös itselleen sisällöltään ja laajuudeltaan sopivan kokonaisuuden itse valitsemistaan ITI-kursseista - silloin kokonaismerkintä on yleisempi, esim. "Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perus- ja aineopintoja xx op".

JOO-opiskelijoille voidaan myöntää opetusresurssien rajallisuuden takia opinto-oikeuksia vain perusopintokokonaisuuteen 25 op. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintokokonaisuuksiin ei oteta ylimääräisiä opiskelijoita vuoden 2016 opiskelijavalinnoissa.

avaa kaikki

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media valinnaisina opintoina

Tietokäytäntöjen opintokokonaisuus 25 op
Suoritettava ITIP2 ja ITIA4. Lisäksi valitaan vähintään kolme opintojaksoa muista.
Informaatiotieteiden yksikkö